Inhoud van de pagina-->

Els Vos

05.06 - 31.10.2015

" Passage "

Promenade I61 x 61 cm

ELS VOS (°1963) ze studeerde Vrije Grafiek aan de Provinciale Hogeschool (voorheen P.H.I.K.O.) in Hasselt. Vanaf dan begeesteren de etstechnieken en haar artistieke zoektocht haar leven.
Voor de derde keer brengt galerie Het Vijfde Huis een solotentoonstelling met werk van Els Vos.
Het grafisch werk van Els Vos biedt niet enkel een reflectie over benaderingswijzen en relaties tot de natuur, het zichtbaar maken van structurele krachtlijnen en energievelden, maar analyseert eveneens de abstractie zelf als plastische denkoefening. Het scheppend gebaar, de tekenkundige handeling, het spel van invullen en weglaten, de logische beweging, de reeksmatige uitvoering in de lijn die kris kras zijn weg zoekt in het beeldvlak, de textuur, de visuele eigenschappen van de structuur ... het zijn diverse aspecten die Els Vos met cerebrale accuratesse nagaat, onderzoekt en bewust orkestreert tot een grafisch unicaat.

Haar begeestering, gedrevenheid en betrokkenheid tot de continuïteit van beweging en dito gedachten worden in het recent werk verder uitgediept; werk waar schriftuur in een ononderbroken beweging de plastische vergeestelijking van de materie is en een tracé uittekent dat verwijst naar een grotere ruimte dan die van de bladspiegel.
Af en toe breekt ze de begrenzing van het vlak en de papierrand open, de uitgesneden ets wordt los van het blad, als een driedimensionaal object in de ruimte gepresenteerd.

Als grafica focust Els Vos zich volledig op het streven om het maximale artistieke rendement te halen uit een minimum aan beeldmiddelen. Haar recent werk speelt dan ook nadrukkelijk in op het minder-is-meer-principe. Haar prenten ogen weliswaar ‘concreet’ en ‘formeel’, maar in de gearceerde groeven en het subtiele lijnenspel manifesteert zich een lyrische component als boventoon waarmee ze duidelijk afstand neemt van enig analytisch onderzoek naar picturale en tekenkundige grondbeginselen als een autonoom einddoel.

Het is en blijft één grote zoektocht, een work in progress, een experimenteel proces van groeien, uitdiepen en voortbouwen. En daarin schuilt de finesse van haar etswerk. Els Vos werkt serieel en de vele reeksen kunnen als gesamtkunstwerk onder de noemer van bewegingen geplaatst worden, van exterieure dynamiek en innerlijke ritmen die spontaan opduiken, groeien, evolueren om nadien zachtjes aan uit te deinen tot een allesomvattende, haast sacrale stilte, rust en orde.


Vorige tentoonstelling

Copyright © 2015 - Galerie Het Vijfde huis. All rights reserved.